Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019


                                      
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΣ 2020-2025

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ &
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο ΕΕΣ παραμένει πιστός στις Αρχές και τα ιδεώδη του Ερυθροσταυρικού Κινήματος και προσδοκά  να προσφέρει το πολύπλευρο  έργο του διατηρώντας τη συνάφεια των δράσεών του  με τις ανάγκες της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσοντας τη Στρατηγική του για την πενταετία 2020-2025, σκοπεύει να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανθρωπιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες  σε ευάλωτα άτομα που προκύπτουν από αυτές.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του, ο ΕΕΣ θέτει στρατηγικούς στόχους σε δύο άξονες:

Α.  Στόχοι για το ανθρωπιστικό του έργο
Β. Στόχοι για την οργανωσιακή του ανάπτυξη

Ο στρατηγικός στόχος Α, για το ανθρωπιστικό του έργο, περιλαμβάνει υπηρεσίες και δράσεις του ΕΕΣ για να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες σύγχρονες ανθρωπιστικές προκλήσεις:

     1. Οικονομική κρίση- Ανισότητες στην υγεία & την κοινωνική ένταξη
     2. Έκτακτη Ανάγκη/Κλιματική Αλλαγή

 
     3.  Μετανάστευση

 
    
     4.  Μη-Μεταδιδόμενα νοσήματα- απειλές από το σύγχρονο τρόπο ζωής
5.   Γήρανση πληθυσμού     6.   Λοιμώδη νοσήματα- επιδημίες

     7.  Δικτύωση ευάλωτων ατόμων με παρεχόμενες υπηρεσίες (κρατικές & μη)


Ο στρατηγικός στόχος Β, για την οργανωσιακή του ανάπτυξη, περιλαμβάνει σειρά ενεργειών  για την περαιτέρω βελτίωση της οργανωσιακής ικανότητας του ΕΕΣ στις οποίες σκοπεύει να βασίσει το στρατηγικό του σχεδιασμό και είναι οι ακόλουθες:

      1.  Ανάπτυξη της διαχείρισης των Εθελοντών/Εθελοντών Νεότητας      2.  Ενίσχυση της ταυτότητας του ΕΕΣ      3.  Ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΕΣ στην κοινότητα και της συνάφειάς
   τους με αυτή


   
      4.  Ενίσχυση της οικονομικής διαχείρισης


5.  Ενίσχυση της Διαφάνειας & του Ελέγχου       6.  Ενίσχυση της λογοδοσίας       7.  Ενίσχυση των δυνατοτήτων του για PMER (Προγραμματισμός,
    Παρακολούθηση,  Αξιολόγηση, Εκθέσεις)       8.  Βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

   

       9.   Ενίσχυση & διατήρηση της δημόσιας εικόνας      10.   Ενίσχυση της διαδικασίας εξεύρεσης πόρων      11.   Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής αλυσίδαςΚαλούμε όλους τους εθελοντές, τα μέλη, τα Περιφερειακά Συμβούλια του ΕΕΣ καθώς και τον κάθε πολίτη ατομικά, να αναλάβουν ενεργό συμμετοχή στη συν-διαμόρφωση της Στρατηγικής 2020-2025 του ΕΕΣ. 

Παρακαλούμε να αναρτήσετε τις απόψεις σας στο blog, ή να τις στείλετε στο email:Strategy2020-25.ees@redcross.gr, σε όποιο από τα παρακάτω πεδία επιθυμείτε:

Α)  Στόχοι Α & Β της Στρατηγικής:  βαθμολογήστε τον κάθε στόχο, ξεχωριστά, σε κλίμακα 1 - 4, ως ακολούθως:  
              1 = Μη σχετικός                     2 = Σχετικός αλλά όχι επείγων 
              3 = Σχετικός και επείγων        4 = Υψηλής προτεραιότητας

Β)  Ανθρωπιστικές προκλήσεις στο Στόχο Α της Στρατηγικής:
  i. βαθμολογήστε την κάθε προτεινόμενη ανθρωπιστική πρόκληση, ξεχωριστά,   στην κλίμακα 1 - 4 , όπως επεξηγείται  παραπάνω.
  ii. προτείνετε ανθρωπιστικές προκλήσεις, που πιστεύετε ότι είναι σημαντικές και δεν έχουν συμπεριληφθεί.

Γ) Γενικά σχόλια για τους προτεινόμενους στόχους και ανθρωπιστικές προκλήσεις που εμπεριέχονται στο σχέδιο της Στρατηγικής 2020-2025 του ΕΕΣ.